16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
ÆNDRINGSFORSLAG
252 - 434
Udkast til betænkning
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF
Forslag til forordning
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 861kWORD 134k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik