16.2.2017
IMCO_AM(2017)599759
POPRAWKI
252 - 434
Projekt sprawozdania
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
(PE595.745v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 993kWORD 166k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności