3.4.2017
IMCO_AM(2017)602754
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
344 - 594
Návrh správy
Ildikó Gáll-Pelcz
(PE599.728v01-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009
Návrh nariadenia
(COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 568kWORD 242k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia