Tarkistukset - IMCO_AM(2018)629777Tarkistukset
IMCO_AM(2018)629777

  TARKISTUKSET
  43 - 277
  Mietintöluonnos
  Nicola Danti
  (PE628.465v01-00)
  Sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen
  Ehdotus asetukseksi
  (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

  13.11.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: