Pakeitimai - IMCO_AM(2018)629777Pakeitimai
IMCO_AM(2018)629777

  PAKEITIMAI
  43-277
  Pranešimo projektas
  Nicola Danti
  (PE628.465v01-00)
  Bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos kūrimas
  Pasiūlymas dėl reglamento
  (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

  13.11.2018

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: