Ändringsförslag - IMCO_AM(2018)629777Ändringsförslag
IMCO_AM(2018)629777

  ÄNDRINGSFÖRSLAG
  43 - 277
  Förslag till betänkande
  Nicola Danti
  (PE628.465v01-00)
  Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik
  Förslag till förordning
  (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))

  13.11.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: