17.12.2019
IMCO_AM(2019)644807
ÄNDRINGSFÖRSLAG
9 - 19
Förslag till yttrande
Anna Cavazzini
(PE643.178v01-00)
Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
Förslag till förordning
(COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 183kWORD 145k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy