Forslag til dagsorden - IMCO_OJ(2009)12-01_1Forslag til dagsorden
IMCO_OJ(2009)12-01_1

   

   

  Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


   

  IMCO (2009)1201_1
   

  FORSLAG TIL DAGSORDEN

  Møde

  Tirsdag den 1. december 2009 kl. 15.00-18.30

  Onsdag den 2. december 2009 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

  Bruxelles

  Mødeværelse: ASP 3E2

  Den 1. december 2009 kl. 15.00-16.00

  1.  Koordinatormøde

  For lukkede døre

  Den 1. december 2009 kl. 16.00-18.30

  2.  Vedtagelse af dagsorden

  3.  Meddelelser fra formanden

  4.  Godkendelse af protokollen fra mødet:

  • 16. november 2009  PV – PE430.688v01-00

  5.  Resultattavlen for det indre marked

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEK(2009)1007

  Ordfører:

  Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Kor. udv.:

  IMCO –

  • Meddelelse til medlemmerne
  • Frist for ændringsforslag: den 11. november 2009 kl. 12.00

  6.  Naturgasforsyningssikkerhed

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  KOM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Rådgivende ordfører:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Kor. udv.:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Behandling af udkast til betænkning
  • Frist for ændringsforslag: den 11. november 2009 kl. 12.00

  7.  Forbrugeroplysning om fødevarer

    IMCO/7/00100

    ***I  2008/0028(COD)  COM(2008)0040 – C6-0052/2008

  Rådgivende ordfører:

  Christel Schaldemose (S&D)

  PA – PE430.628v01-00

  Kor. udv.:

  ENVI –

  Renate Sommer (PPE)

  PR – PE430.616v01-00

  • Behandling af udkast til udtalelse
  • Frist for ændringsforslag: den 6. januar kl. 12.00

  Den 2. december 2009 kl. 9.00-12.30

  8.  Markedstilsyn

    IMCO/7/01575

  • Redegørelse ved Kommissionen
   Meglena Kuneva, kommissær for forbrugerbeskyttelse

  9.  Resultattavlen for det indre marked

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEK(2009)1007

  Ordfører:

  Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Kor. udv.:

  IMCO –

  • Vedtagelse af udkast til betænkning
  • Frist for ændringsforslag: den 11. november 2009 kl. 12.00

  10.  Naturgasforsyningssikkerhed

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  KOM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Rådgivende ordfører:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Kor. udv.:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Vedtagelse af udkast til betænkning
  • Frist for ændringsforslag: den 11. november 2009 kl. 12.00

  11.  Decharge for 2008: EU's almindelige budget – Sektion III – Kommissionen

    IMCO/7/00563

      2009/2068(DEC)  SEK(2009)1089[01] – C7-0172/2009

   

   

  PA – PE430.855v01-00

  Kor. udv.:

  CONT –

  Bogusław Liberadzki (S&D)

   

  • Behandling af udkast til udtalelse

  12.  Lægemiddelovervågning (ændring af direktiv 2001/83/EF)

    IMCO/7/00155

    ***I  2008/0260(COD)  COM(2008)0665 – C6-0514/2008

  Rådgivende ordfører:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Kor. udv.:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Meddelelse til medlemmerne
  • Frist for ændringsforslag: den 2. februar 2010 kl. 12.00

  13.  Overvågning af humanmedicinske lægemidler (ændring af forordning (EF) nr. 726/2004)

    IMCO/7/00164

    ***I  2008/0257(COD)  COM(2008)0664 – C6-0515/2008

  Rådgivende ordfører:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Kor. udv.:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Meddelelse til medlemmerne
  • Frist for ændringsforslag: den 2. februar 2010 kl. 12.00

  14.  SOLVIT

    IMCO/7/01145

      2009/2138(INI) 

  Ordfører:

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE)

  PR – PE430.612v01-00

  Kor. udv.:

  IMCO –

  Udtalelser:

  PETI –

   

  • Behandling af udkast til betænkning
  • Frist for ændringsforslag: den 11. december 2009 kl. 12.00

  Den 2. december 2009 kl. 15.00-18.30

  15.  Forbrugerbeskyttelse:

    IMCO/7/01204

      2009/2137(INI) 

  Ordfører:

  Anna Hedh (S&D)

   

  Kor. udv.:

  IMCO –

  • Drøftelse

  16.  Forbrugerrettigheder

    IMCO/7/00125

    ***I  2008/0196(COD)  KOM(2008)0614 – C6-0349/2008

  Ordfører:

  Andreas Schwab (PPE)

  DT – PE423.778v02-00

  Kor. udv.:

  IMCO* –

  Udtalelser:

  ECON –

  Sirpa Pietikäinen (PPE)

   

   

  JURI*

  Diana Wallis (ALDE)

  DT – PE423.804v01-00

  • Drøftelse
  • Frist for ændringsforslag: den 24. juni 2010 kl. 12.00

  17.  Betænkning om konkurrencepolitikken i 2008

    IMCO/7/01391

      2009/2173(INI)  KOM(2009)0374

  Rådgivende ordfører:

  Adam Bielan (ECR)

   

  Kor. udv.:

  ECON –

  Sophia in 't Veld (ALDE)

  PR – PE430.661v02-00

  • Drøftelse

  18.  Diverse sager

  19.  Næste møde

  • Mandag den 14. december 2009 kl. 19.00 – 20.30 (Strasbourg)
  • Torsdag den 17. december 2009 kl. 10.00-12.00 (Strasbourg)
  • den 25.-26. januar 2010 (Bruxelles)