Darbotvarkės projektas - IMCO_OJ(2009)12-01_1Darbotvarkės projektas
IMCO_OJ(2009)12-01_1

   

  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

  IMCO(2009)1201_1

  DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

  Posėdis

  2009 m. gruodžio 1 d., antradienis, 15.00–18.30 val.,

  2009 m. gruodžio 2 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

  Briuselis

  Salė:  ASP 3E2

  2009 m. gruodžio 1 d. 15.00–16.00 val.

  1.  Koordinatorių posėdis.

  Uždaras posėdis

  2009 m. gruodžio 1 d. 16.00–18.30 val.

  2.  Darbotvarkės tvirtinimas.

  3.  Pirmininko pranešimai.

  4.  Posėdžio protokolų tvirtinimas:

  5.  Vidaus rinkos pažangos lentelė.

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEC(2009)1007

  Pranešėja:

  Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Atsakingas komitetas:

  IMCO –

  • Pranešimas nariams.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2009 m. lapkričio 11 d. 12.00 val.

  6.  Dujų tiekimo saugumas.

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  COM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Nuomonės referentė:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Atsakingas komitetas:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Pranešimo projekto svarstymas.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2009 m. lapkričio 11 d. 12.00 val.

  7.  Informacijos apie maistą teikimas vartotojams.

    IMCO/7/00100

    ***I  2008/0028(COD)  COM(2008)0040 – C6-0052/2008

  Nuomonės referentė:

  Christel Schaldemose (S&D)

  PA – PE430.628v01-00

  Atsakingas komitetas:

  ENVI –

  Renate Sommer (PPE)

  PR – PE430.616v01-00

  • Nuomonės projekto svarstymas.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2010 m. sausio 6 d. 12.00 val.

  2009 m. gruodžio 2 d. 9.00–12.30 val.

  8.  Rinkos priežiūra.

    IMCO/7/01575

  • Komisijos pranešimas.
   Meglena Kuneva, Komisijos narė, atsakinga už vartotojų reikalus.

  9.  Vidaus rinkos pažangos lentelė.

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEC(2009)1007

  Pranešėja:

  Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Atsakingas komitetas:

  IMCO –

  • Pranešimo projekto tvirtinimas.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2009 m. lapkričio 11 d. 12.00 val.

  10.  Dujų tiekimo saugumas.

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  COM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Nuomonės referentė:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Atsakingas komitetas:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Pranešimo projekto tvirtinimas.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2009 m. lapkričio 11 d. 12.00 val.

  11.  2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. EB bendrasis biudžetas, III skirsnis, Komisija.

    IMCO/7/00563

      2009/2068(DEC)  SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

   

   

  PA – PE430.855v01-00

  Atsakingas komitetas:

  CONT–

  Bogusław Liberadzki (S&D)

   

  • Nuomonės projekto svarstymas.

  12.  Vaistų farmakologinis budrumas (iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB).

    IMCO/7/00155

    ***I  2008/0260(COD)  COM(2008)0665 – C6-0514/2008

  Nuomonės referentas:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Atsakingas komitetas:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Pranešimas nariams.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2010 m. vasario 2 d. 12.00 val.

  13.  Vaistų farmakologinis budrumas (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004).

    IMCO/7/00164

    ***I  2008/0257(COD)  COM(2008)0664 – C6-0515/2008

  Nuomonės referentas:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Atsakingas komitetas:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Pranešimas nariams.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2010 m. vasario 2 d. 12.00 val.

  14.  „SOLVIT“tinklas.

    IMCO/7/01145

      2009/2138(INI) 

  Pranešėja:

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE)

  PR – PE430.642v01-00

  Atsakingas komitetas:

  IMCO –

  Nuomonę teikiantis komitetas:

  PETI –

   

  • Pranešimo projekto svarstymas.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2009 m. gruodžio 11 d. 12.00 val.

  2009 m. gruodžio 2 d. 15.00–18.30 val.

  15.  Vartotojų apsauga.

    IMCO/7/01204

      2009/2137(INI) 

  Pranešėja:

  Anna Hedh (S&D)

   

  Atsakingas komitetas:

  IMCO –

  • Keitimasis nuomonėmis.

  16.  Vartotojų teisės.

    IMCO/7/00125

    I  2008/0196(COD)  COM(2008)0614 – C6-0349/2008

  Pranešėjas:

  Andreas Schwab (PPE)

  DT – PE423.778v02-00

  Atsakingas komitetas:

  IMCO*

  Nuomonę teikiantis komitetas:

  ECON –

  Sirpa Pietikäinen (PPE)

   

   

  JURI*

  Diana Wallis (ALDE)

  DT – PE423.804v01-00

  • Keitimasis nuomonėmis.
  • Pakeitimų pateikimo terminas: 2010 m. birželio 24 d. 12.00 val.

  17.  2008 m. konkurencijos politikos ataskaita.

    IMCO/7/01391

      2009/2173(INI)  COM(2009)0374

  Nuomonės referentas:

  Adam Bielan (ECR)

   

  Atsakingas komitetas:

  ECON –

  Sophia in 't Veld (ALDE).

  PR – PE430.661v02-00

  • Keitimasis nuomonėmis.

  18.  Kiti klausimai.

  19.  Kito posėdžio laikas:

  • 2009 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 19.00–20.30 val. (Strasbūras);
  • 2009 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis, 10.00–12.00 val. (Strasbūras);
  • 2010 m. sausio 25–26 d. (Briuselis).