Ontwerpagenda - IMCO_OJ(2009)12-01_1Ontwerpagenda
IMCO_OJ(2009)12-01_1

   

  Commissie interne markt en consumentenbescherming


   

  IMCO(2009)1201_1
   

  ONTWERPAGENDA

  Vergadering

  van dinsdag 1 december 2009, 15.00 – 18.30 uur

  en woensdag 2 december 2009, 9.00–12.30 en 15.00–18.30 uur

  Brussel

  Zaal: ASP 3E2

  1 december 2009, 15.00 - 16.00 uur

  1.  Coördinatorenvergadering

  Met gesloten deuren

  1 december 2009, 16.00 - 18.30 uur

  2.  Aanneming agenda

  3.  Mededelingen van de voorzitter

  4.  Goedkeuring notulen van de vergadering van:

  • 16 november 2009  PV – PE430.688v01-00

  5.  Scorebord van de interne markt

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEC(2009)1007

  Rapporteur:

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Ten principale:

  IMCO –

  • Mededeling aan de leden
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2009, 12.00 uur

  6.  Veiligstelling van de aardgasvoorziening

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  COM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Rapporteur voor advies:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Ten principale:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Behandeling ontwerpverslag
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2009, 12.00 uur

  7.  Voorlichting van de consument inzake levensmiddelen

    IMCO/7/00100

    ***I  2008/0028(COD)  COM(2008)0040 – C6-0052/2008

  Rapporteur voor advies:

  Christel Schaldemose (S&D)

  PA – PE430.628v01-00

  Ten principale:

  ENVI –

  Renate Sommer (PPE)

  PR – PE430.616v01-00

  • Behandeling ontwerpadvies
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 6 januari 2010, 12.00 uur

  2 december 2009, 9.00 – 12.30 uur

  8.  Markttoezicht

    IMCO/7/01575

  • Toelichting door de Commissie
   commissaris Meglena Kuneva (Consumentenzaken)

  9.  Scorebord van de interne markt

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEC(2009)1007

  Rapporteur:

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Ten principale:

  IMCO –

  • Goedkeuring ontwerpverslag
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2009, 12.00 uur

  10.  Veiligstelling van de aardgasvoorziening

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  COM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Rapporteur voor advies:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Ten principale:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Goedkeuring ontwerpverslag
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2009, 12.00 uur

  11.  Kwijting 2008: Algemene begroting EG, afdeling III - Commissie

    IMCO/7/00563

      2009/2068(DEC)  SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

   

   

  PA – PE430.855v01-00

  Ten principale:

  CONT –

  Bogusław Liberadzki (S&D)

   

  • Behandeling ontwerpadvies

  12.  Geneesmiddelenbewaking (aanpassing Richtlijn 2001/83/EG)

    IMCO/7/00155

    ***I  2008/0260(COD)  COM(2008)0665 – C6-0514/2008

  Rapporteur voor advies:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Ten principale:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Mededeling aan de leden
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 2 februari 2010, 12.00 uur

  13.  Geneesmiddelenbewaking (aanpassing Verordening (EG) nr. 726/2004)

    IMCO/7/00164

    ***I  2008/0257(COD)  COM(2008)0664 – C6-0515/2008

  Rapporteur voor advies:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Ten principale:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Mededeling aan de leden
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 2 februari 2010, 12.00 uur

  14.  SOLVIT

    IMCO/7/01145

      2009/2138(INI) 

  Rapporteur:

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE)

  PR – PE430.642v01-00

  Ten principale:

  IMCO –

  Advies:

  PETI –

   

  • Behandeling ontwerpverslag
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2009, 12.00 uur

  2 december 2009, 15.00 – 18.30 uur

  15.  Consumentenbescherming

    IMCO/7/01204

      2009/2137(INI) 

  Rapporteur:

  Anna Hedh (S&D)

   

  Ten principale:

  IMCO –

  • Gedachtewisseling

  16.  Rechten van de consument

    IMCO/7/00125

    ***I  2008/0196(COD)  COM(2008)0614 – C6-0349/2008

  Rapporteur:

  Andreas Schwab (PPE)

  DT – PE423.778v02-00

  Ten principale:

  IMCO* –

  Advies:

  ECON –

  Sirpa Pietikäinen (PPE)

   

   

  JURI* –

  Diana Wallis (ALDE)

  DT – PE423.804v01-00

  • Gedachtewisseling
  • Termijn voor de indiening van amendementen: 24 juni 2010, 12.00 uur

  17.  Verslag over het mededingingsbeleid 2008

    IMCO/7/01391

      2009/2173(INI)  COM(2009)0374

  Rapporteur voor advies:

  Adam Bielan (ECR)

   

  Ten principale:

  ECON –

  Sophia in 't Veld (ALDE)

  PR – PE430.661v02-00

  • Gedachtewisseling

  18.  Rondvraag

  19.  Volgende vergadering

  • maandag 14 december 2009, 19.00 - 20.30 uur, Straatsburg
  • donderdag 17 december 2009, 10.00 - 12.00 uur, Straatsburg
  • 25-26 januari 2010, Brussel