Proiect de ordine de zi - IMCO_OJ(2009)12-01_1Proiect de ordine de zi
IMCO_OJ(2009)12-01_1

   

   

  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor


   

  IMCO(2009)1201_1
   

  PROIECT DE ORDINE DE ZI

  Reuniune

  Marți, 1 decembrie 2009, 15.00 - 18.30

  Miercuri, 2 decembrie 2009, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

  Bruxelles

  Sala: ASP 3E2

  1 decembrie 2009, 15.00 - 16.00

  1.  Reuniune a coordonatorilor

  Cu ușile închise

  1 decembrie 2009, 16.00 - 18.30

  2.  Adoptarea ordinii de zi

  3.  Comunicări ale președintelui

  4.  Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

  5.  Tabloul de bord al pieței interne

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEC(2009)1007

  Raportoare:

  Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Fond:

  IMCO –

  • Comunicare către membri
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 noiembrie 2009, 12.00

  6.  Securitatea aprovizionării cu gaze naturale

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  COM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Raportoare pentru aviz:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Fond:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Examinarea proiectului de raport
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 noiembrie 2009, 12.00

  7.  Informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare

    IMCO/7/00100

    ***I  2008/0028(COD)  COM(2008)0040 – C6-0052/2008

  Raportoare pentru aviz:

  Christel Schaldemose (S&D)

  PA – PE430.628v01-00

  Fond:

  ENVI –

  Renate Sommer (PPE)

  PR – PE430.616v01-00

  • Examinarea proiectului de aviz
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 6 ianuarie 2010, 12.00

  2 decembrie 2009, 9.00 - 12.30

  8.  Supravegherea pieței

    IMCO/7/01575

  • Expunerea Comisiei
   Meglena Kuneva, comisarul pentru protecția consumatorilor

  9.  Tabloul de bord al pieței interne

    IMCO/7/01025

      2009/2141(INI)  SEC(2009)1007

  Raportoare:

  Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE)

  AM – PE430.618v02-00
  PR – PE430.299v02-00

  Fond:

  IMCO –

  • Adoptarea proiectului de raport
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 noiembrie 2009, 12.00

  10.  Securitatea aprovizionării cu gaze naturale

    IMCO/7/00730

    ***I  2009/0108(COD)  COM(2009)0363 – C7-0097/2009

  Raportoare pentru aviz:

  Sandra Kalniete (PPE)

  PA – PE428.268v01-00
  AM – PE430.633v02-00

  Fond:

  ITRE –

  Alejo Vidal-Quadras (PPE)

  PR – PE430.654v01-00

  • Adoptarea proiectului de raport
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 noiembrie 2009, 12.00

  11.  Descărcarea de gestiune 2008: bugetul general al CE - secțiunea III - Comisia

    IMCO/7/00563

      2009/2068(DEC)  SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

   

   

  PA – PE430.855v01-00

  Fond:

  CONT –

  Bogusław Liberadzki (S&D)

   

  • Examinarea proiectului de aviz

  12.  Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE)

    IMCO/7/00155

    ***I  2008/0260(COD)  COM(2008)0665 – C6-0514/2008

  Raportor pentru aviz:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Fond:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Comunicare către membri
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 2 februarie 2010, 12,00

  13.  Farmacovigilența medicamentelor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004)

    IMCO/7/00164

    ***I  2008/0257(COD)  COM(2008)0664 – C6-0515/2008

  Raportor pentru aviz:

  Claude Turmes (Verts/ALE)

   

  Fond:

  ENVI –

  Linda Mcavan (S&D)

   

  • Comunicare către membri
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 2 februarie 2010, 12.00

  14.  SOLVIT

    IMCO/7/01145

      2009/2138(INI) 

  Raportor:

  Cristian Silviu Bușoi (ALDE)

  PR – PE430.642v01-00

  Fond:

  IMCO –

  Avize:

  PETI –

   

  • Examinarea proiectului de raport
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 11 decembrie 2009, 12.00

  2 decembrie 2009, 15.00 - 18.30

  15.  Protecția consumatorilor

    IMCO/7/01204

      2009/2137(INI) 

  Raportoare:

  Anna Hedh (S&D)

   

  Fond:

  IMCO –

  • Schimb de opinii

  16.  Drepturile consumatorilor

    IMCO/7/00125

    ***I  2008/0196(COD)  COM(2008)0614 – C6-0349/2008

  Raportor:

  Andreas Schwab (PPE)

  DT – PE423.778v02-00

  Fond:

  IMCO* –

  Avize:

  ECON –

  Sirpa Pietikäinen (PPE)

   

   

  JURI* –

  Diana Wallis (ALDE)

  DT – PE423.804v01-00

  • Schimb de opinii
  • Termen pentru depunerea amendamentelor: 24 iunie 2010, 12.00

  17.  Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008

    IMCO/7/01391

      2009/2173(INI)  COM(2009)0374

  Raportor pentru aviz:

  Adam Bielan (ECR)

   

  Fond:

  ECON –

  Sophia In 'T Veld (ALDE)

  PR – PE430.661v02-00

  • Schimb de opinii

  18.  Chestiuni diverse

  19.  Data următoarei reuniuni

  • Luni, 14 decembrie 2009, 19.00 - 20.30 (la Strasbourg)
  • Joi, 17 decembrie 2009, 10.00 - 12.00 (la Strasbourg)
  • 25-26 ianuarie 2010 (la Bruxelles)