PDF 469kWORD 1085k

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2017)0306_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 6 март 2017 г., 15.00 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (6Q2)

6 март 2017 г., 15.00 – 18.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протоколите от заседанията:

·           25 – 26 януари 2017 г.              PV – PE597.636v01-00

·           6 февруари 2017 г.              PV – PE599.640v01-00

·           9 февруари 2017 г.              PV – PE599.690v01-00

4.              Актуална информация относно тристранни срещи и събития

5.              Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Докладчик по становище:

Кристел Шалдемозе (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Водеща:

EMPL  –

Елизабет Морен-Шартие (PPE)
Агнес Йонгериус (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Разглеждане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 22 март 2017 г., 12.00 ч.

6.              Европейска програма за икономика на споделянето

IMCO/8/07659

 

Докладчик:

Никола Данти (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Разглеждане на измененията

7.              Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Докладчик:

Денис де Йонг (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Водеща:

IMCO*

 

 

 

·           Разглеждане на измененията

8.              Сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Докладчик:

Мортен Льокегор (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Водеща:

IMCO*

 

 

 

·           Разглеждане на измененията

9.              Преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Докладчик:

Ружа графиня фон Тун и Хоенщайн (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Водеща:

IMCO*

 

 

 

·           Разглеждане на измененията

10.              Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Докладчик по становище:

Дита Харанзова (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Водеща:

ECON  –

Кора ван Нювенхойзен (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Разглеждане на измененията

11.              Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Докладчик по становище:

Антонио Лопес-Истурис Уайт (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Водеща:

ITRE  –

Михал Бони (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Разглеждане на измененията

12.              Разни въпроси

13.              Следващи заседания

·           13 март 2017 г., 19.00 – 20.30 ч. (Страсбург)

Правна информация - Политика за поверителност