PDF 469kWORD 294k

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

IMCO(2017)0306_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 6. března 2017, 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

6. března 2017, 15:00–18:30

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedsedkyně

3.              Schválení zápisů ze schůzí:

·           25.–26. ledna 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6. února 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9. února 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Aktuální informace o třístranných jednáních a akcích

5.              Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Navrhovatelka:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Příslušný výbor:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. března 2017, 12:00

6.              Evropský program pro ekonomiku sdílení

IMCO/8/07659

 

Zpravodaj:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

7.              Fungování franšíz v maloobchodním odvětví

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Zpravodaj:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Příslušný výbor:

IMCO*

 

 

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

8.              Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Zpravodaj:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Příslušný výbor:

IMCO*

 

 

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

9.              Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Zpravodajka:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Příslušný výbor:

IMCO*

 

 

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

10.              FinTech: vliv techniky na budoucnost finančního sektoru

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Navrhovatelka:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Příslušný výbor:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

11.              Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Navrhovatel:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Příslušný výbor:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

12.              Různé

13.              Příští schůze

·           13. března 2017, 19:00–20:30 (Štrasburk)

Právní upozornění - Ochrana soukromí