PDF 315kWORD 293k

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2017)0306_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 6. märts 2017 kell 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (6Q2)

6. märts 2017 kell 15.00–18.30

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

3.              Koosolekute protokollide kinnitamine

·           25.–26. jaanuar 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6. veebruar 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9. veebruar 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Ajakohastatud teave kolmepoolsete kohtumiste ja ürituste kohta

5.              Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Arvamuse koostaja:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Vastutav:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 22. märts 2017 kell 12.00

6.              Euroopa jagamismajanduse tegevuskava

IMCO/8/07659

 

Raportöör:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

7.              Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Raportöör:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Vastutav:

IMCO*

 

 

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

8.              Liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamine seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Raportöör:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Vastutav:

IMCO*

 

 

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

9.              Geoblokeerimise ja kliendi kodakondsuse, elukoha või asutamiskoha alusel toimuva muu diskrimineerimise vastu võitlemine siseturul

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Raportöör:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Vastutav:

IMCO*

 

 

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

10.              Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Vastutav:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

11.              Internetiühendus kasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Vastutav:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

12.              Muud küsimused

13.              Järgmised koosolekud

·           13. märts 2017 kell 19.00–20.30 (Strasbourg)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika