PDF 317kWORD 293k

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

 

IMCO(2017)0306_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 6. maaliskuuta 2017 klo 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (6Q2)

6. maaliskuuta 2017 klo 15.00–18.30

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

3.              Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

·           25.–26. tammikuuta 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6. helmikuuta 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9. helmikuuta 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista ja tapahtumista

5.              Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Valmistelija:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Vastaava:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Lausuntoluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 22. maaliskuuta 2017 klo 12.00

6.              Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma

IMCO/8/07659

 

Esittelijä:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Tarkistusten käsittely

7.              Franchise-toiminta vähittäisalalla

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Esittelijä:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Vastaava:

IMCO*

 

 

 

·           Tarkistusten käsittely

8.              Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Esittelijä:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Vastaava:

IMCO*

 

 

 

·           Tarkistusten käsittely

9.              Maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Esittelijä:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Vastaava:

IMCO*

 

 

 

·           Tarkistusten käsittely

10.              FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Valmistelija:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Vastaava:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Tarkistusten käsittely

11.              Internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Valmistelija:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Vastaava:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Tarkistusten käsittely

12.              Muut asiat

13.              Seuraavat kokoukset

·           13. maaliskuuta 2017 klo 19.00–20.30 (Strasbourg)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö