PDF 388kWORD 1020k

 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

 

IMCO(2017)0306_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 6. ožujka 2017., 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (6Q2)

6. ožujka 2017., 15:00 – 18:30

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednice

3.              Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·           25. – 26. siječnja 2017.              PV – PE597.636v01-00

·           6. veljače 2017.              PV – PE599.640v01-00

·           9. veljače 2017.              PV – PE599.690v01-00

4.              Najnovije informacije o trijalozima i događanjima

5.              Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Nadležni odbor:

EMPL –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Razmatranje nacrta mišljenja

·           Rok za podnošenje amandmana: 22. ožujka 2017., 12:00

6.              Europski program za ekonomiju suradnje

IMCO/8/07659

 

Izvjestitelj:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Razmatranje amandmana

7.              Funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Izvjestitelj:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Nadležni odbor:

IMCO*

 

 

 

·           Razmatranje amandmana

8.              Usklađivanje zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Izvjestitelj:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Nadležni odbor:

IMCO*

 

 

 

·           Razmatranje amandmana

9.              Mjere protiv uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, prebivališta ili mjesta poslovnog nastana

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Izvjestiteljica:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Nadležni odbor:

IMCO*

 

 

 

·           Razmatranje amandmana

10.              Financijske tehnologije: utjecaj tehnologije na budućnost financijskog sektora

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Nadležni odbor:

ECON –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Razmatranje amandmana

11.              Internetska povezivost za rast, konkurentnost i koheziju: Europsko gigabitno društvo i 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Nadležni odbor:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Razmatranje amandmana

12.              Razno

13.              Sljedeće sjednice

·           13. ožujka 2017., 19:00 – 20:30 (Strasbourg)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti