PDF 393kWORD 294k

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2017)0306_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2017. március 6., hétfő, 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (6Q2)

2017. március 6., 15.00–18.30

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

3.              A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·           2017. január 25–26.              PV – PE597.636v01-00

·           2017. február 6.              PV – PE599.640v01-00

·           2017. február 9.              PV – PE599.690v01-00

4.              Tájékoztatás a háromoldalú egyeztetések állásáról és egyéb eseményekről

5.              A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

A vélemény előadója:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Illetékes:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Véleménytervezet megvitatása

·           A módosítások előterjesztésének határideje: 2017. március 22., 12.00

6.              Az együttműködésen alapuló gazdaságra vonatkozó európai menetrend

IMCO/8/07659

 

Előadó:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           A módosítások megvitatása

7.              A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Előadó:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Illetékes:

IMCO*

 

 

 

·           A módosítások megvitatása

8.              A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Előadó:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Illetékes:

IMCO*

 

 

 

·           A módosítások megvitatása

9.              A fogyasztók állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Előadó:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Illetékes:

IMCO*

 

 

 

·           A módosítások megvitatása

10.              Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

A vélemény előadója:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Illetékes:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           A módosítások megvitatása

11.              Internetkapcsolat a növekedésért, a versenyképességért és a kohézióért: a gigabit alapú európai társadalom és az 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

A vélemény előadója:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Illetékes:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           A módosítások megvitatása

12.              Egyéb kérdések

13.              Következő ülés(ek)

·           2017. március 13., 19.00–20.30 (Strasbourg)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat