PDF 461kWORD 293k

 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

 

IMCO(2017)0306_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 6 ta' Marzu 2017, 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (6Q2)

Is-6 ta' Marzu 2017, 15.00 – 18.30

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat ta':

·           il-25 u s-26 ta' Jannar 2017              PV – PE597.636v01-00

·           is-6 ta' Frar 2017              PV – PE599.640v01-00

·           id-9 ta' Frar 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Aġġornament dwar it-Trilogi u l-Avvenimenti

5.              L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Rapporteur għal opinjoni:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Responsabbli:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

·           Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-22 ta' Marzu 2017, 12.00

6.              Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva

IMCO/8/07659

 

Rapporteur:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Eżami tal-emendi

7.              Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Rapporteur:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Responsabbli:

IMCO*

 

 

 

·           Eżami tal-emendi

8.              L-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Rapporteur:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Responsabbli:

IMCO*

 

 

 

·           Eżami tal-emendi

9.              L-indirizzar tal-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi fi ħdan is-suq intern

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Rapporteur:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Responsabbli:

IMCO*

 

 

 

·           Eżami tal-emendi

10.              FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Responsabbli:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Eżami tal-emendi

11.              Il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabit u l-5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Rapporteur għal opinjoni:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Responsabbli:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Eżami tal-emendi

12.              Kwistjonijiet varji

13.              Laqgħat li jmiss

·           it-13 ta' Marzu 2017, 19.00 – 20.30 (Strasburgu)

Avviż legali - Politika tal-privatezza