PDF 222kWORD 293k

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2017)0306_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 6 maart 2017, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

6 maart 2017, 15.00 - 18.30 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·           25-26 januari 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6 februari 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9 februari 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Update over de trialogen en evenementen

5.              De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Rapporteur voor advies:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Ten principale:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Behandeling ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 22 maart 2017, 12.00 uur

6.              Europese agenda voor de deeleconomie

IMCO/8/07659

 

Rapporteur:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Behandeling amendementen

7.              De werking van franchising in de detailhandel

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Rapporteur:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Ten principale:

IMCO*

 

 

 

·           Behandeling amendementen

8.              Onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake toegankelijkheidsvereisten voor producten en diensten

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Rapporteur:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Ten principale:

IMCO*

 

 

 

·           Behandeling amendementen

9.              Aanpak van geoblokkering en andere vormen van discriminatie op grond van de nationaliteit, woon- of vestigingsplaats van klanten op de interne markt

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Rapporteur:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Ten principale:

IMCO*

 

 

 

·           Behandeling amendementen

10.              FinTech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Ten principale:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Behandeling amendementen

11.              Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitsamenleving en 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Ten principale:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Behandeling amendementen

12.              Rondvraag

13.              Volgende vergaderingen

·           13 maart 2017, 19.00 - 20.30 uur (Straatsburg)

Juridische mededeling - Privacybeleid