PDF 466kWORD 293k

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

IMCO(2017)0306_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 6 marca 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

6 marca 2017 r., w godz. 15.00 – 18.30

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącej

3.              Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·           25-26 stycznia 2017 r.              PV – PE597.636v01-00

·           6 lutego 2017 r.              PV – PE599.640v01-00

·           9 lutego 2017 r.              PV – PE599.690v01-00

4.              Najnowsze informacje o posiedzeniach trójstronnych i wydarzeniach

5.              Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Przedm. właśc.:

EMPL  –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 22 marca 2017 r., godz. 12.00

6.              Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się

IMCO/8/07659

 

Sprawozdawca:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

 

·           Rozpatrzenie poprawek

7.              Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)             

 

Sprawozdawca:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO*

 

 

 

·           Rozpatrzenie poprawek

8.              Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Sprawozdawca:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO*

 

 

 

·           Rozpatrzenie poprawek

9.              Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Sprawozdawczyni:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Przedm. właśc.:

IMCO*

 

 

 

·           Rozpatrzenie poprawek

10.              FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)             

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Przedm. właśc.:

ECON  –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

 

·           Rozpatrzenie poprawek

11.              Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)             

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE  –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

 

·           Rozpatrzenie poprawek

12.              Sprawy różne

13.              Następne posiedzenia

·           13 marca 2017 r., w godz. 19.00 – 20.30 (Strasburg)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności