PDF 355kWORD 1021k

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

IMCO(2017)0306_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 6. marca 2017, od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (6Q2)

6. marec 2017 od 15.00 do 18.30

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednice

3.              Sprejetje zapisnikov s sej:

·           25. in 26. januarja 2017              PV – PE597.636v01-00

·           6. februarja 2017              PV – PE599.640v01-00

·           9. februarja 2017              PV – PE599.690v01-00

4.              Najnovejše informacije o trialogih in drugih dogodkih

5.              Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

IMCO/8/05993

***I              2016/0070(COD)              COM(2016)0128 – C8-0114/2016

 

Pripravljavka mnenja:

Christel Schaldemose (S&D)

PA – PE597.610v01-00

Pristojni odbor:

EMPL –

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

PR – PE582.163v01-00

·           Obravnava osnutka mnenja

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 22. marec 2017 ob 12.00

6.              Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo

IMCO/8/07659

 

Poročevalec:

Nicola Danti (S&D)

PR – PE595.756v01-00
AM – PE599.597v01-00

·           Obravnava predlogov sprememb

7.              Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju

IMCO/8/08004

              2016/2244(INI)

 

Poročevalec:

Dennis de Jong (GUE/NGL)

PR – PE597.399v01-00
AM – PE599.674v01-00

Pristojni odbor:

IMCO*

 

 

·           Obravnava predlogov sprememb

8.              Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev

IMCO/8/05279

***I              2015/0278(COD)              COM(2015)0615 – C8-0387/2015

 

Poročevalec:

Morten Løkkegaard (ALDE)

PR – PE597.391v01-00
AM – PE599.726v01-00
AM – PE599.675v01-00

Pristojni odbor:

IMCO*

 

 

·           Obravnava predlogov sprememb

9.              Obravnavanje geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank

IMCO/8/06772

***I              2016/0152(COD)              COM(2016)0289 – C8-0192/2016

 

Poročevalka:

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

PR – PE595.745v01-00
AM – PE599.724v01-00
AM – PE599.759v01-00

Pristojni odbor:

IMCO*

 

 

·           Obravnava predlogov sprememb

10.              Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja

IMCO/8/08003

              2016/2243(INI)

 

Pripravljavka mnenja:

Dita Charanzová (ALDE)

PA – PE595.754v01-00
AM – PE599.598v01-00

Pristojni odbor:

ECON –

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)

PR – PE597.523v01-00

·           Obravnava predlogov sprememb

11.              Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G

IMCO/8/08472

              2016/2305(INI)

 

Pripravljavec mnenja:

Antonio López-Istúriz White (PPE)

PA – PE597.470v01-00
AM – PE599.776v01-00

Pristojni odbor:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·           Obravnava predlogov sprememb

12.              Razno

13.              Naslednja seja

·           13. marec 2017 od 19.00 do 20.30 (Strasbourg)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov