PDF 174kWORD 266k

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2019)0902_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 2. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 3. septembra 2019 od 9.30 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

2. septembra 2019 od 15.00 do 15.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

------

2. septembra 2019 od 15.15 do 16.45 h

4. Predstavenie programu predsedníctva Rady s Katri Kulmuniovou, fínskou ministerkou hospodárstva, a Timom Harakkom, fínskym ministrom zamestnanosti

------

2. septembra 2019 od 16.45 do 18.30 h

5. Štúdie

predstavenie štúdií o digitálnom jednotnom trhu a ochrane spotrebiteľa

* * *

3. septembra 2019 od 9.30 do 10.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
DT – PE638.786v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

------

3. septembra 2019 od 10.00 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

9. Schôdza koordinátorov

* * *

3. septembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

ZRUŠENÉ

Posledná úprava: 25. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia