PDF 168kWORD 266k

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2019)0902_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 2 september 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 3 september 2019 kl. 9.30–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

2 september 2019 kl. 15.00–15.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

------

2 september 2019 kl. 15.15–16.45

4. Redogörelse för rådsordförandeskapets program med Katri Kulune, Finlands ekonomiminister, och Timo Harakka, Finlands arbetsmarknadsminister

------

2 september 2019 kl. 16.45–18.30

5. Studier

Redogörelse för studierna om den digitala inre marknaden och om konsumentskydd

* * *

3 september 2019 kl. 9.30–10.00

*** Elektronisk omröstning ***

6. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

IMCO/9/00549

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
DT – PE638.786v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

         25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         26 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

------

3 september 2019 kl. 10.00–12.30

Inom stängda dörrar

9. Samordnarnas sammanträde

* * *

3 september 2019 kl. 14.30–18.30

INSTÄLLT

Senaste uppdatering: 25 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy