Forslag til dagsorden - IMCO_OJ(2020)01-22_1Forslag til dagsorden
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2020)0122_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-17.30

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 9.00-11.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

Den 22. januar 2020 kl. 9.00-9.15

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

4. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Ordfører:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Ordfører for IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

Den 22. januar 2020 kl. 9.15-10.30

5. Forelæggelse af rådsformandskabets program

med Darko Horvat, Kroatiens minister for økonomi, iværksætteri og håndværk

Den 22. januar 2020 kl. 10.30-12.30

Lovgivningsmæssig spørgetid:

6. Direktiv (EU) 2016/1148 om net- og informationssikkerhed (NIS-direktivet)

7. Gennemførelse af byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011): forelæggelse ved Kommissionen af evalueringsrapporten og videre planer

Den 22. januar 2020 kl. 14.30-16.30

Offentlig høring

8. Produktansvarsdirektivet

Den 22. januar 2020 kl. 16.30-17.30

For lukkede døre

9. Koordinatormøde

* * *

Den 23. januar 2020 kl. 9.00-10.00

Sammen med Det Fælles Forskningscenter

10. Forelæggelse ved Det Fælles Forskningscenter af centrets undersøgelse af den økonomiske vurdering af to forskellige kvaliteter af fødevarer i det indre marked

Den 23. januar 2020 kl. 10.00-11.00

*** Elektronisk afstemning ***

11. Automatiserede beslutningsprocesser: Sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Ordfører:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Kor.udv.:

 

IMCO

 

 

 

  Vedtagelse af forespørgsel til mundtlig besvarelse

  Vedtagelse af forslag til beslutning

12. Konkurrencepolitik - årlig beretning

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Formand:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Kor.udv.:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

------

13. Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Kor.udv.:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Behandling af ændringsforslag

14. Diverse sager

15. Næste møder

  den 17. februar 2020 kl. 14.30-18.30 (Bruxelles)

  den 18. februar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

* * *

Seneste opdatering: 18. december 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik