Esityslistaluonnos - IMCO_OJ(2020)01-22_1Esityslistaluonnos
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

 

IMCO(2020)0122_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 22. tammikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–17.30

Torstai 23. tammikuuta 2020 klo 9.00–11.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q1)

22. tammikuuta 2020 klo 9.00–9.15

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

4. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Esittelijä:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Valmistelija (IMCO): Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22. tammikuuta 2020 klo 9.15–10.30

5. Neuvoston puheenjohtajavaltion ohjelman esittely

Darko Horvat, Kroatian talousministeri, yrittäjyys- ja käsiteollisuus

22. tammikuuta 2020 klo 10.30–12.30

Lainsäädännön tarkastelukokous

6. Direktiivi (EU) 2016/1148 verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta (verkko- ja tietoturvadirektiivi)

7. Rakennustuotteita koskevan asetuksen (asetus (EU) N:o 305/2011) täytäntöönpano: arviointikertomusta ja lisäsuunnitelmia koskeva komission alustus

22. tammikuuta 2020 klo 14.30–16.30

Julkinen kuulemistilaisuus

8. Tuotevastuudirektiivi

22. tammikuuta 2020 klo 16.30–17.30

Suljetuin ovin

9. Koordinaattoreiden kokous

* * *

23. tammikuuta 2020 klo 9.00–10.00

Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa

10. Yhteisen tutkimuskeskuksen alustus sisämarkkinoiden elintarvikkeiden laatuerojen taloudellista arviointia koskevasta tutkimuksestaan

23. tammikuuta 2020 klo 10.00–11.00

*** Koneäänestys ***

11. Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Esittelijä:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Vastaava:

 

IMCO

 

 

 

  Suullisesti vastattavan kysymyksen hyväksyminen

  Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

12. Kilpailupolitiikka - vuosikertomus 2019

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Puheenjohtaja:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Vastaava:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

  Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

------

13. Tyyppihyväksyntä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Valmistelija:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Vastaava:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

  Tarkistusten käsittely

14. Muut asiat

15. Seuraavat kokoukset

  17. helmikuuta 2020 klo 14.30–18.30 (Bryssel)

  18. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

* * *

Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö