Ontwerpagenda - IMCO_OJ(2020)01-22_1Ontwerpagenda
IMCO_OJ(2020)01-22_1

   

  Commissie interne markt en consumentenbescherming

   

  IMCO(2020)0122_1

  ONTWERPAGENDA

  Vergadering

  Woensdag 22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur

  Donderdag 23 januari 2020, 9.00 - 11.00 uur

  Brussel

  Zaal: József Antall (4Q1)

  22 januari 2020, 9.00 - 9.15 uur

  1. Aanneming van de agenda

  2. Mededelingen van de voorzitter

  3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

  4. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

  ***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

   

  Rapporteur:

   

  Patryk Jaki (ECR)

   

  Bevoegd:

   

  LIBE

   

   

  Rapporteur IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

  ------

  22 januari 2020, 9.15 - 10.30 uur

  5. Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

  met Darko Horvat, Kroatisch minister van Economische Zaken, Ondernemingen en Ambachten

  22 januari 2020, 10.30 - 12.30 uur

  Toetsing van wetgeving

  6. Richtlijn (EU) 2016/1148 over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (de "NIS-richtlijn")

  7. Uitvoering van de bouwproductenverordening (Verordening (EU) nr. 305/2011): presentatie door de Commissie van het evaluatieverslag en verdere plannen

  22 januari 2020, 14.30 - 16.30 uur

  Openbare hoorzitting

  8. De productaansprakelijkheidsrichtlijn

  22 januari 2020, 16.30 - 17.30 uur

  Met gesloten deuren

  9. Coördinatorenvergadering

  * * *

  23 januari 2020, 9.00 - 10.00 uur

  Met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

  10. Presentatie door het JRC van de studie over de economische beoordeling inzake de uiteenlopende kwaliteit van levensmiddelen in de eengemaakte markt

  23 januari 2020, 10.00 - 11.00 uur

  *** Elektronische stemming ***

  11. Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: het waarborgen van consumentenbescherming en het vrije verkeer van goederen en diensten

  IMCO/9/01816

   2019/2915(RSP) 

   

  Rapporteur:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Bevoegd:

   

  IMCO

   

   

   

    Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

    Goedkeuring ontwerpresolutie

  12. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

  IMCO/9/02063

   2019/2131(INI) 

   

  Voorzitter:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Bevoegd:

   

  ECON –

  Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

  PR – PE641.227v01-00

   

    Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

  *** Einde elektronische stemming ***

  ------

  13. Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

  IMCO/9/00536

  ***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

   

  Rapporteur voor advies:

   

  Anna Cavazzini (Verts/ALE)

  PA – PE643.178v01-00
  AM – PE644.807v01-00

  Bevoegd:

   

  ENVI* –

  Esther de Lange (PPE)

   

   

    Behandeling amendementen

  14. Rondvraag

  15. Volgende vergaderingen

    17 februari 2020, 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

    18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

  * * *

  Laatst bijgewerkt op: 18 december 2019
  Juridische mededeling - Privacybeleid