PDF 191kWORD 1029k

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2020)0122_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 22 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 17.30

Joi, 23 ianuarie 2020, 9.00 - 11.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

22 ianuarie 2020, 9.00 - 9.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

Raport privind negocierile interinstituționale în curs

4. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportor:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Comisie competentă:

 

LIBE

 

 

Raportor IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22 ianuarie 2020, 9.15 - 10.30

5. Prezentarea programului Președinției Consiliului

cu participarea dlui Darko Horvat, ministrul croat al economiei, antreprenoriatului și meseriilor

22 ianuarie 2020, 10.30 - 12.30

Sesiune de control legislativ

6. Directiva (UE) 2016/1148 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS)

7. Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele pentru construcții [Regulamentul (UE) nr. 305/2011]: prezentarea de către Comisie a raportului de evaluare și planuri suplimentare

22 ianuarie 2020, 14.30 - 16.30

Audiere publică

8. Directiva privind răspunderea pentru produse

22 ianuarie 2020, 16.30 - 17.30

Cu ușile închise

9. Reuniune a coordonatorilor

* * *

23 ianuarie 2020, 9.00 - 10.00

Împreună cu Centrul comun de cercetare

10. Prezentarea de către JRC a studiului său privind evaluarea economică a dublului standard de calitate a produselor alimentare pe piața unică

23 ianuarie 2020, 10.00 - 11.00

*** Votare electronică ***

11. Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a serviciilor

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Raportoare:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

IMCO

 

 

 

         Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

         Adoptarea propunerii de rezoluție

12. Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Președintă:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării electronice ***

------

13. Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

 

         Examinarea amendamentelor

14. Chestiuni diverse

15. Reuniuni următoare

         17 februarie 2020, 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         18 februarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

* * *

Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate