Osnutek dnevnega reda - IMCO_OJ(2020)01-22_1Osnutek dnevnega reda
IMCO_OJ(2020)01-22_1

IMCO_OJ(2020)01-22_1

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

IMCO(2020)0122_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 22. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 17.30

v četrtek, 23. januarja 2020, od 9.00 do 11.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

22. januar 2020 od 9.00 do 9.15

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

4. Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Poročevalec:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

Pripravljavec mnenja odbora IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

22. januar 2020 od 9.15 do 10.30

5. Predstavitev programa predsedstva Sveta

s hrvaškim ministrom za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Darkom Horvatom

22. januar 2020 od 10.30 do 12.30

Seja o zakonodajnem nadzoru

6. Direktiva (EU) 2016/1148 o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (direktiva o varnosti omrežij in informacij)

7. Izvajanje uredbe o gradbenih proizvodih (Uredba (EU) št. 305/2011): predstavitev Komisije o ocenjevalnem poročilu in nadaljnjih načrtih

22. januar 2020 od 14.30 do 16.30

Javna predstavitev

8. Direktiva o odgovornosti za proizvode

22. januar 2020 od 16.30 do 17.30

Brez navzočnosti javnosti

9. Sestanek koordinatorjev

* * *

23. januar 2020 od 9.00 do 10.00

Skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem

10. Predstavitev študije Skupnega raziskovalnega središča o ekonomski oceni razlik v kakovosti živil na enotnem trgu

23. januar 2020 od 10.00 do 11.00

*** Elektronsko glasovanje ***

11. Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev

IMCO/9/01816

 2019/2915(RSP) 

 

Poročevalka:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

 

IMCO

 

 

  Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

  Sprejetje predloga resolucije

12. Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

IMCO/9/02063

 2019/2131(INI) 

 

Predsednica:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00

  Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

*** Konec elektronskega glasovanja ***

------

13. Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

 

  Obravnava predlogov sprememb

14. Razno

15. Naslednja seja

  17. februar 2020 od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

  18. februar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

* * *

Zadnja posodobitev: 20. december 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov