Osnutek dnevnega reda - IMCO_OJ(2020)01-22_1Osnutek dnevnega reda
IMCO_OJ(2020)01-22_1

   

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

   

  IMCO(2020)0122_1

  OSNUTEK DNEVNEGA REDA

  Seja

  v sredo, 22. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 17.30

  v četrtek, 23. januarja 2020, od 9.00 do 11.00

  Bruselj

  Sejna soba: József Antall (4Q1)

  22. januar 2020 od 9.00 do 9.15

  1. Sprejetje dnevnega reda

  2. Sporočila predsednice

  3. Sprejetje zapisnikov s sej:

  Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

  4. Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

  ***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

   

  Poročevalec:

   

  Patryk Jaki (ECR)

   

  Pristojni odbor:

   

  LIBE

   

  Pripravljavec mnenja odbora IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

  ------

  22. januar 2020 od 9.15 do 10.30

  5. Predstavitev programa predsedstva Sveta

  s hrvaškim ministrom za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Darkom Horvatom

  22. januar 2020 od 10.30 do 12.30

  Seja o zakonodajnem nadzoru

  6. Direktiva (EU) 2016/1148 o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (direktiva o varnosti omrežij in informacij)

  7. Izvajanje uredbe o gradbenih proizvodih (Uredba (EU) št. 305/2011): predstavitev Komisije o ocenjevalnem poročilu in nadaljnjih načrtih

  22. januar 2020 od 14.30 do 16.30

  Javna predstavitev

  8. Direktiva o odgovornosti za proizvode

  22. januar 2020 od 16.30 do 17.30

  Brez navzočnosti javnosti

  9. Sestanek koordinatorjev

  * * *

  23. januar 2020 od 9.00 do 10.00

  Skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem

  10. Predstavitev študije Skupnega raziskovalnega središča o ekonomski oceni razlik v kakovosti živil na enotnem trgu

  23. januar 2020 od 10.00 do 11.00

  *** Elektronsko glasovanje ***

  11. Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev

  IMCO/9/01816

   2019/2915(RSP) 

   

  Poročevalka:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Pristojni odbor:

   

  IMCO

   

   

    Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

    Sprejetje predloga resolucije

  12. Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019

  IMCO/9/02063

   2019/2131(INI) 

   

  Predsednica:

   

  Petra De Sutter (Verts/ALE)

   

  Pristojni odbor:

   

  ECON –

  Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

  PR – PE641.227v01-00

    Sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

  *** Konec elektronskega glasovanja ***

  ------

  13. Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

  IMCO/9/00536

  ***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

   

  Pripravljavka mnenja:

   

  Anna Cavazzini (Verts/ALE)

  PA – PE643.178v01-00
  AM – PE644.807v01-00

  Pristojni odbor:

   

  ENVI* –

  Esther de Lange (PPE)

   

    Obravnava predlogov sprememb

  14. Razno

  15. Naslednja seja

    17. februar 2020 od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

    18. februar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

  * * *

  Zadnja posodobitev: 20. december 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov