PDF 193kWORD 276k

 

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2020)0217_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. február 17., hétfő, 15.00–17.15

2020. február 18., kedd, 9.30–12.30 és 14.30–16.00

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (3G-3)

2020. február 17., 15.00–17.00

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

Nyilvános meghallgatás

4. Digitális reklám és a fogyasztók tájékoztatása

2020. február 17., 17.00–17.15

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

5. Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése

IMCO/9/00321

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Előadó:

 

Dita Charanzová (Renew)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

Vélemény:

 

JURI

 

 

 

6. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Előadó:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

IMCO-előadó: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

* * *

2020. február 18., 9.30–9.45

*** Elektronikus szavazás ***

7. A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

A vélemény előadója:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Illetékes:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

2020. február 18., 9.45–12.30

A Bizottság jelenlétében

8. Az EU–USA adatvédelmi pajzs működésének harmadik éves felülvizsgálata

Zárt ülés

9. Koordinátorok ülése

------

2020. február 18., 14.30–16.00

A Bizottság jelenlétében

10. Eszmecsere Gertrud Ingestad asszonnyal, a DG DIGIT főigazgatójával az európai közigazgatások digitális átalakításának támogatásáról a tagállamokban

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

         2020. március 18., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

         2020. március 19., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

* * *

Utolsó frissítés: 2020. február 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat