PDF 193kWORD 1019k

 

 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

IMCO(2020)0217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis, 15.00–17.15 val.

2020 m. vasario 18 d., antradienis, 9.30–12.30 val. ir 14.30–16.00 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2020 m. vasario 17 d. 15.00–17.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

Viešasis klausymas

4. Skaitmeninė reklama ir vartotojams skirta informacija

2020 m. vasario 17 d. 17.00–17.15 val.

Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

5. Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas

IMCO/9/00321

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Pranešėja:

 

Dita Charanzová (RENEW)

 

Atsakingas komitetas:

 

IMCO

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

JURI

 

 

 

6. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Pranešėjas:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

IMCO komiteto pranešėja: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

* * *

2020 m. vasario 18 d. 9.30–9.45 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

7. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA – PE643.178v01-00
AM – PE644.807v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2020 m. vasario 18 d. 9.45–12.30 val.

Dalyvauja Komisijos atstovai

8. Trečioji metinė ES ir JAV privatumo skydo veikimo peržiūra

Uždaras

9. Koordinatorių posėdis

------

2020 m. vasario 18 d. 14.30–16.00 val.

Dalyvauja Komisijos atstovai

10. Keitimasis nuomonėmis su Informatikos GD generaline direktore Gertrud Ingestad dėl paramos Europos viešojo administravimo institucijų skaitmeninei transformacijai valstybėse narėse

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2020 m. kovo 18 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. kovo 19 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

* * *

Atnaujinta: 2020 m. vasario 4 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika