PDF 186kWORD 304k

 

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2020)0318_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. március 18., szerda, 9.00–12.30 és 14.30–18.00

2020. március 19., csütörtök, 9.00–11.00

Brüsszel

Terem: József Antall (6Q2)

2020. március 18., 9.00–9.30

1. Az első alelnök megválasztása

2. A napirend elfogadása

3. Az elnök közleményei

4. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról és eseményekről

5. Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése

IMCO/9/00321

***I 2018/0168(COD) COM(2018)0336 – C8-0211/2018

 

Előadó:

 

Dita Charanzová (Renew)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

Vélemény:

 

JURI

 

 

 

6. Kiküldetés Olaszországba – Róma
* Jelentés a bizottságnak

2020. március 18., 9.30–11.30

7. Jogszabályok ellenőrzése a Bizottsággal a vámügyi informatikai rendszerek és komponensek végrehajtásának állásáról

8. Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Kris Peeters (PPE)

 

Illetékes:

 

AFET, INTA

 

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. március 25., 12.00

9. Mesterséges intelligencia az oktatásban, a kulturális és az audiovizuális ágazatban

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Illetékes:

 

CULT* –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. március 25., 12.00

2020. március 18., 11.30–12.30

Zárt ülés

10. Koordinátorok ülése

------

2020. március 18., 14.30–15.00

11. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő kereskedelmi szervezetekre vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

A vélemény előadója:

 

Dita Charanzová (Renew)

 

Illetékes:

 

JURI* –

Tiemo Wölken (S&D)

 

 

         Eszmecsere

2020. március 18., 15.00–16.30

12. Eszmecsere Margrethe Vestagerrel, az Európai Bizottság a digitális kor Európájáért felelős ügyvezető alelnökével – a strukturált párbeszéd részeként

2020. március 18., 16.30–18.00

13. Eszmecsere Thierry Breton belső piaci biztossal – a strukturált párbeszéd részeként

* * *

2020. március 19., 9.00–10.30

14. Eszmecsere Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztossal – a strukturált párbeszéd részeként

2020. március 19., 10.30–10.45

*** Elektronikus szavazás ***

15. A 2021-es költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz

IMCO/9/02148

 2019/2213(BUD) 

 

A vélemény előadója:

 

Leszek Miller (S&D)

 

Illetékes:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00

 

         Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

16. 2021-es költségvetés – kísérleti projektek és előkészítő intézkedések
– Jóváhagyás

*** Elektronikus szavazás vége ***

2020. március 19., 10.45–11.00

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

17. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Előadó:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Illetékes:

 

TRAN

 

 

IMCO-előadó: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

18. A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások

***I 2018/0089(COD) COM(2018)0184 – C8-0149/2018

 

Előadó:

 

Geoffroy Didier (PPE)

 

Illetékes:

 

JURI

 

 

IMCO-előadó: Kateřina Konečná (GUE/NGL)

19. Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Előadó:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Illetékes:

 

LIBE

 

 

IMCO-előadó: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

20. Egyéb kérdések

21. Következő ülés(ek)

         2020. április 27., 15.00–18.30 (Brüsszel)

         2020. április 28., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2020. március 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat