PDF 161kWORD 274k

 

 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

IMCO(2020)0402_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Четвъртък, 2 април 2020 г., 10.30–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

2 април 2020 г., 10.30–11.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         17-18 февруари 2020 г. PV – PE648.342v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Размяна на мнения с Тиери Бретон, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, относно реакцията на ЕС срещу епидемията от COVID-19

2 април 2020 г., 11.30–12.30 ч.

5. Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Крис Петерс (PPE)

PA – PE648.346v02-00

Водеща:

 

AFET, INTA

 

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 7 април 2020 г., 12.00 ч.

6. Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Ким Ван Спарентак (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Водеща:

 

CULT* –

Сабине Ферхайен (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 7 април 2020 г., 12.00 ч.

7. Разни въпроси

* * *

Последно осъвременяване: 30 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност