PDF 158kWORD 985k

 

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2020)0402_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Erakorraline koosolek

Neljapäev, 2. aprill 2020 kell 10.30–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

2. aprill 2020 kell 10.30–11.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         17.–18. veebruar 2020 PV – PE648.342v01-00

3. Juhataja teadaanded

4. Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni siseturu voliniku Thierry Bretoniga ELi reageerimise üle COVID-19 puhangule

2. aprill 2020 kell 11.30–12.30

5. Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00

Vastutav:

 

AFET, INTA

 

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. aprill 2020 kell 12.00

6. Tehisintellekt hariduses, kultuuris ja audiovisuaalsektoris

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Vastutav:

 

CULT* –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 7. aprill 2020 kell 12.00

7. Muud küsimused

* * *

Viimane päevakajastamine: 30. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika