PDF 162kWORD 270k

 

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2020)0402_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 2. aprīlī, plkst. 10.30–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2020. gada 2. aprīlī plkst. 10.30–11.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2020. gada 17.–18. februārī PV – PE648.342v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Viedokļu apmaiņa ar iekšējā tirgus komisāru Thierry Breton par ES reakciju uz COVID-19 uzliesmojumu

2020. gada 2. aprīlī plkst. 11.30–12.30

5. Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET, INTA

 

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 7. aprīlī plkst. 12.00

6. Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CULT* –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 7. aprīlī plkst. 12.00

7. Dažādi jautājumi

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 30. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika