PDF 165kWORD 270k

 

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

IMCO(2020)0402_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Czwartek 2 kwietnia 2020 r., w godz. 10.30 – 12.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

2 kwietnia 2020 r., w godz. 10.30 – 11.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         17-18 lutego 2020 r. PV – PE648.342v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

4. Wymiana poglądów z udziałem Thierry’ego Bretona, komisarza ds. rynku wewnętrznego, na temat reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19

2 kwietnia 2020 r., w godz. 11.30 – 12.30

5. Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00

Przedm. właśc.:

 

AFET, INTA

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 7 kwietnia 2020 r., godz. 12.00

6. Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Przedm. właśc.:

 

CULT* –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 7 kwietnia 2020 r., godz. 12.00

7. Sprawy różne

* * *

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności