PDF 158kWORD 989k

 

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2020)0402_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 2 aprilie 2020, 10.30 - 12.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

2 aprilie 2020, 10.30 - 11.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         17-18 februarie 2020 PV – PE648.342v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Schimb de opinii cu Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, privind răspunsul UE la epidemia de COVID-19

2 aprilie 2020, 11.30 - 12.30

5. Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

 IMCO/9/02384

  2020/2023(INI) 

Raportor pentru aviz:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00

Comisie competentă:

 

AFET, INTA

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 7 aprilie 2020, 12.00

6. Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

 IMCO/9/02291

  2020/2017(INI) 

Raportoare pentru aviz:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Comisie competentă:

 

CULT* –

Sabine Verheyen (PPE)

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 7 aprilie 2020, 12.00

7. Chestiuni diverse

* * *

Ultima actualizare: 31 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate