PDF 163kWORD 270k

 

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2020)0402_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

štvrtok 2. apríla 2020 od 10.30 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

2. apríla 2020 od 10.30 do 11.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         17. – 18. februára 2020 PV – PE648.342v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Výmena názorov s komisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom o reakcii EÚ na epidémiu COVID-19

2. apríla 2020 od 11.30 do 12.30 h

5. Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00

Gestorský výbor:

 

AFET, INTA

 

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. apríl 2020, 12.00 h

6. Umelá inteligencia vo vzdelávaní, v kultúre a audiovizuálnom sektore

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Gestorský výbor:

 

CULT* –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. apríl 2020, 12.00 h

7. Rôzne otázky

* * *

Posledná úprava: 1. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia