PDF 160kWORD 270k

 

 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

IMCO(2020)0402_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 2 april 2020 kl. 10.30–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

2 april 2020 kl. 10.30–11.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         17–18 februari 2020 PV – PE648.342v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Diskussion med Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, om EU:s reaktion på utbrottet av covid-19

2 april 2020 kl. 11.30–12.30

5. Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET, INTA

 

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 april 2020 kl. 12.00

6. Artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CULT* –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 april 2020 kl. 12.00

7. Övriga frågor

* * *

Senaste uppdatering: 30 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy