PDF 187kWORD 283k

 

 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

 

IMCO(2020)0504_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 4. maj 2020 kl. 14.00-16.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

og med fjerndeltagelse af IMCO-medlemmer

Den 4. maj 2020 kl. 14.00-15.20

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         2. april 2020 PV – PE650.433v01-00

         14. april 2020 PV – PE650.479v01-00

4. Drøftelse med Margrethe Vestager, ledende næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder - om EU's indsats over for covid-19-udbruddet

Den 4. maj 2020 kl. 15.20-16.00

5. Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Ordfører:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Kor.udv.:

 

IMCO*

 

 

Udtalelser:

 

ITRE*

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 12. maj 2020 kl. 12.00

6. Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Kor.udv.:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 6. maj 2020 kl. 12.00

7. Henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Kor.udv.:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Behandling af ændringsforslag

8. Diverse sager

9. Næste møder

Seneste opdatering: 27. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik