PDF 182kWORD 1004k

 

 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

IMCO(2020)0504_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 4. mai 2020 kell 14.00–16.00

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

IMCO-komisjoni liikmete kaugosalusel

4. mai 2020 kell 14.00–15.20

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         2. aprill 2020 PV – PE650.433v01-00

         14. aprill 2020 PV – PE650.479v01-00

4. Arvamuste vahetus Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna eest vastutava Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi Margrethe Vestageriga – ELi reageerimine COVID-19 puhangule

4. mai 2020 kell 15.20–16.00

5. Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Raportöör:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Vastutav:

 

IMCO*

 

 

Arvamused:

 

ITRE*

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

 

         Raporti projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 12. mai 2020 kell 12.00

6. Digiteenuste õigusakt: kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Vastutav:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 6. mai 2020 kell 12.00

7. Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Vastutav:

 

AFET,

INTA

Kati Piri (S&D)
– Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

8. Muud küsimused

9. Järgmised koosolekud

Viimane päevakajastamine: 29. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika