PDF 194kWORD 283k

 

 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

IMCO(2020)0504_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2020. gada 4. maijā, plkst. 14.00–16.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

un IMCO komitejas locekļiem piedaloties attālināti

2020. gada 4. maijā plkst. 14.00–15.20

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2020. gada 2. aprīlī PV – PE650.433v01-00

         2020. gada 14. aprīlī PV – PE650.479v01-00

4. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieci jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrethe Vestager par ES reakciju uz Covid-19 uzliesmojumu

2020. gada 4. maijā plkst. 15.20–16.00

5. Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Referents:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO*

 

 

Atzinumi:

 

ITRE*

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 12. maijā plkst. 12.00

6. Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 6. maijā plkst. 12.00

7. Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Grozījumu izskatīšana

8. Dažādi jautājumi

9. Nākamās sanāksmes

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika