PDF 173kWORD 283k

 

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

IMCO(2020)0504_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 4 mei 2020, 14.00 - 16.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

en met deelname vanop afstand van leden van IMCO

4 mei 2020, 14.00 - 15.20 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         2 april 2020 PV – PE650.433v01-00

         14 april 2020 PV – PE650.479v01-00

4. Gedachtewisseling met Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk - over de EU-respons op de COVID-19-pandemie

4 mei 2020, 15.20 - 16.00 uur

5. Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Rapporteur:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Bevoegd:

 

IMCO*

 

 

Adviezen:

 

ITRE*

Besluit: geen advies

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 12 mei 2020, 12.00 uur

6. Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Bevoegd:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 6 mei 2020, 12.00 uur

7. Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Bevoegd:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Behandeling amendementen

8. Rondvraag

9. Volgende vergaderingen

Laatst bijgewerkt op: 27 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid