PDF 198kWORD 283k

 

 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

IMCO(2020)0504_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 4 maja 2020 r., w godz. 14.00 – 16.00

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

oraz ze zdalnym udziałem członków komisji IMCO

4 maja 2020 r., w godz. 14.00 – 15.20

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         2 kwietnia 2020 r. PV – PE650.433v01-00

         14 kwietnia 2020 r. PV – PE650.479v01-00

4. Wymiana poglądów z udziałem Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej Komisji Europejskiej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, na temat reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19

4 maja 2020 r., w godz. 15.20 – 16.00

5. Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Sprawozdawca:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Przedm. właśc.:

 

IMCO*

 

 

Opiniodawcza:

 

ITRE*

Decyzja: brak opinii

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 12 maja 2020 r., godz. 12.00

6. Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Przedm. właśc.:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 6 maja 2020 r., godz. 12.00

7. Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Przedm. właśc.:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

8. Sprawy różne

9. Następne posiedzenia

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności