PDF 182kWORD 1017k

 

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

IMCO(2020)0504_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 4 mai 2020, 14.00 - 16.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei IMCO

4 mai 2020, 14.00 - 15.20

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         2 aprilie 2020 PV – PE650.433v01-00

         14 aprilie 2020 PV – PE650.479v01-00

4. Schimb de opinii cu Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru o Europă pregătită pentru era digitală, privind răspunsul UE la epidemia de COVID-19

4 mai 2020, 15.20 - 16.00

5. Legislația privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

 IMCO/9/02293

  2020/2018(INL) 

Raportor:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Comisie competentă:

 

IMCO*

 

 

Avize:

 

ITRE*

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

         Examinarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2020, 12.00

6. Legislația privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online

 IMCO/9/02299

  2020/2019(INL) 

Raportoare pentru aviz:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Comisie competentă:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020, 12.00

7. Recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

 IMCO/9/02384

  2020/2023(INI) 

Raportor pentru aviz:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Comisie competentă:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

         Examinarea amendamentelor

8. Chestiuni diverse

9. Reuniuni următoare

Ultima actualizare: 28 aprilie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate