PDF 196kWORD 283k

 

 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

IMCO(2020)0504_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 4. mája 2020 od 14.00 do 16.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

a s účasťou členov výboru IMCO na diaľku

4. mája 2020 od 14.00 do 15.20 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         2. apríla 2020 PV – PE650.433v01-00

         14. apríla 2020 PV – PE650.479v01-00

4. Výmena názorov s Margrethe Vestagerovou, výkonnou podpredsedníčkou Európskej komisie pre Európu pripravenú pre digitálny vek – o odpovedi EÚ na epidémiu COVID-19

4. mája 2020 od 15.20 do 16.00 h

5. Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Spravodajca:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Gestorský výbor:

 

IMCO*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE*

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

 

         preskúmanie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. máj 2020, 12.00 h

6. Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Gestorský výbor:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. máj 2020, 12.00 h

7. Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Gestorský výbor:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze

Posledná úprava: 27. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia