PDF 183kWORD 1003k

 

 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

IMCO(2020)0504_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 4. maja 2020, od 14.00 do 16.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

Z udeležbo članov odbora IMCO na daljavo

4. maj 2020 od 14.00 do 15.20

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         2. april 2020 PV – PE650.433v01-00

         14. april 2020 PV – PE650.479v01-00

4. Izmenjava mnenj z izvršno podpredsednico Evropske komisije za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, Margrethe Vestager o odzivu EU na pandemijo COVID-19

4. maj 2020 od 15.20 do 16.00

5. Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Poročevalec:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00

Pristojni odbor:

 

IMCO*

 

 

Mnenje:

 

ITRE*

Sklep: brez mnenja

 

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE648.502v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

 

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

PA – PE650.375v01-00

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. maj 2020 ob 12.00

6. Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00

Pristojni odbor:

 

JURI* –

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 6. maj 2020 ob 12.00

7. Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

IMCO/9/02384

 2020/2023(INI) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Kris Peeters (PPE)

PA – PE648.346v02-00
AM – PE650.361v02-00

Pristojni odbor:

 

AFET, INTA –

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

         Obravnava predlogov sprememb

8. Razno

9. Naslednja seja

Zadnja posodobitev: 29. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov