PDF 176kWORD 293k

 

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2020)0608_1

NAPIRENDTERVEZET

Rendkívüli ülés

2020. június 8., hétfő, 13.45–15.45 és 16.45–18.45

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q1)

és az IMCO bizottság tagjainak távoli részvételével

2020. június 8., 13.45–15.45

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

4. A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé

IMCO/9/02302

 2020/2021(INI) 

 

Előadó:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE650.478v02-00

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. június 17., 12.00

5. Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője

IMCO/9/02300

 2020/2020(INI) 

 

Előadó:

 

Morten Løkkegaard (Renew)

PR – PE646.943v01-00

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. június 10., 12.00

6. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő kereskedelmi szervezetekre vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

A vélemény előadója:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00

Illetékes:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00

 

         Megegyezéses módosítások megvitatása

7. Szellemi tulajdonjogok a mesterséges intelligencia technológiáinak fejlesztése érdekében

IMCO/9/02280

 2020/2015(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Adam Bielan (ECR)

PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00

Illetékes:

 

JURI

Stéphane Séjourné (Renew)

PR – PE650.527v01-00

 

         Megegyezéses módosítások megvitatása

8. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések

IMCO/9/02304

 2020/2022(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Adam Bielan (ECR)

PA – PE648.599v01-00
AM – PE650.628v01-00

Illetékes:

 

LIBE

Kris Peeters (PPE)

PR – PE650.509v01-00

 

         Megegyezéses módosítások megvitatása

------

2020. június 8., 16.45–18.45

9. Eszmecsere Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztossal a Bizottságnak a Covid19-járvány kitörését követően kiigazított munkaprogramjáról

10. Mesterséges intelligencia az oktatásban, a kulturális és az audiovizuális ágazatban

IMCO/9/02291

 2020/2017(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)

PA – PE648.349v01-00
AM – PE650.362v01-00

Illetékes:

 

CULT*

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

         Megegyezéses módosítások megvitatása

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

Utolsó frissítés: 2020. május 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat