PDF 192kWORD 315k

 

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2020)0706_1

NAPIRENDTERVEZET

Rendkívüli ülés

2020. július 6., hétfő, 13.45–15.45

2020. július 7., kedd, 9.00–11.00

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q1)

illetve az IMCO bizottság tagjainak távkapcsolaton keresztül történő részvételével

2020. július 6., 13.45–15.45

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

A módosításokról szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)

A szavazás 13.50-től 14.50-ig tart (brüsszeli idő szerint).

*** Távszavazás ***

3. Mesterséges intelligencia: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül

IMCO/9/02271

 2020/2013(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Andreas Schwab (PPE)

PA – PE650.637v01-00
AM – PE652.520v01-00

Illetékes:

 

JURI*

Gilles Lebreton (ID)

DT – PE650.407v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

4. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő kereskedelmi szervezetekre vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása

IMCO/9/02299

 2020/2019(INL) 

 

A vélemény előadója:

 

Dita Charanzová (Renew)

PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00

Illetékes:

 

JURI*

Tiemo Wölken (S&D)

PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

5. A mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere

IMCO/9/02276

 2020/2014(INL) 

 

A vélemény előadója:

 

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00

Illetékes:

 

JURI

Axel Voss (PPE)

PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

6. A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete

IMCO/9/02262

 2020/2012(INL) 

 

A vélemény előadója:

 

Alexandra Geese (Verts/ALE)

PA – PE648.496v01-00
AM – PE652.393v01-00

Illetékes:

 

JURI*

Ibán García Del Blanco (S&D)

PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

7. Szellemi tulajdonjogok a mesterséges intelligencia technológiáinak fejlesztése érdekében

IMCO/9/02280

 2020/2015(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Adam Bielan (ECR)

PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00

Illetékes:

 

JURI

Stéphane Séjourné (Renew)

PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

8. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések

IMCO/9/02304

 2020/2022(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Adam Bielan (ECR)

PA – PE648.599v01-00
AM – PE650.628v01-00

Illetékes:

 

LIBE

Kris Peeters (PPE)

PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

------

9. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Előadó:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Illetékes:

 

IMCO*

 

 

 

         Módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása

10. A honvédelem és biztonság területét érintő közbeszerzésekről szóló 2009/81/EK irányelv és a védelmi vonatkozású termékek transzferéről szóló 2009/43/EK irányelv végrehajtása

IMCO/9/02103

 2019/2204(INI) 

 

Előadó:

 

Kris Peeters (PPE)

 

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Eszmecsere

11. Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben

IMCO/9/02286

 2020/2016(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Marcel Kolaja (Verts/ALE)

PA – PE648.565v01-00
AM – PE653.820v01-00

Illetékes:

 

LIBE

Tudor Ciuhodaru (S&D)

PR – PE652.625v01-00

 

         A módosítások megvitatása

* * *

2020. július 7., 9.00–11.00

12. Az elnök közleményei

A módosításokról tartott távszavazási eljárás eredménye

*** Távszavazási eljárás ***

A zárószavazás távszavazási eljárásának megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan). A szavazás 09.10-től 10.10-ig tart (brüsszeli idő szerint).

A zárószavazás eredményét írásban közlik és az IMCO honlapján közzéteszik.

13. A Tanács elnöksége programjának ismertetése

Peter Altmaier szövetségi gazdasági és energiaügyi miniszter, valamint Christine Lambrecht szövetségi igazságügyi és fogyasztóvédelmi miniszter közreműködésével

14. Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése
A vélemény előadója:
Leszek Miller (S&D)
Véleménytervezet megvitatása

15. Egyéb kérdések

16. Következő ülés(ek)

Utolsó frissítés: 2020. július 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat