PDF 188kWORD 305k

 

 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

IMCO(2020)0928_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2020. szeptember 28., hétfő, 10.00–12.00 és 13.45–15.45

Brüsszel

Terem: József Antall (4Q2)

és az IMCO bizottság tagjainak távkapcsolaton keresztül történő részvételével

2020. szeptember 28., 10.00–10.10

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

*** Távszavazás ***

A 4. és 5. napirendi pontra vonatkozó módosításokról szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)

A szavazás 10.10-től 11.40-ig tart (brüsszeli idő).

4. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása

IMCO/9/02293

 2020/2018(INL) 

 

Előadó:

 

Alex Agius Saliba (S&D)

PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00

Illetékes:

 

IMCO*

 

 

Vélemény:

 

TRAN*

Josianne Cutajar (S&D)

AD – PE648.502v03-00
AM – PE650.671v01-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE648.287v02-00
AM – PE650.393v01-00

 

JURI*

Patrick Breyer (Verts/ALE)

AD – PE652.326v02-00
AM – PE653.841v01-00

 

LIBE*

Paul Tang (S&D)

AD – PE650.375v02-00
AM – PE652.452v01-00

 

         Jelentéstervezet elfogadása

5. Új stratégia az európai kkv-k számára

IMCO/9/03325

 2020/2131(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Liesje Schreinemacher (Renew)

PA – PE653.798v01-00
AM – PE655.651v01-00

Illetékes:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

------

2020. szeptember 28., 10.10–11.10

6. Eszmecsere Thierry Breton belső piaci biztossal a Covid19-válsággal kapcsolatos kihívások kezeléséről

2020. szeptember 28., 11.10–12.00

7. Eszmecsere a német elnökség képviselőjével, Claudia Dörr-Voß államtitkárral a tagállamok által a Covid19-válságra adott válaszokról

* * *

2020. szeptember 28., 13.45–15.45

8. Az elnök közleményei

A 4. és 5. napirendi pontra vonatkozó módosításokról tartott távszavazási eljárás eredménye.

*** Távszavazási eljárás ***

A távszavazási eljárás megnyitása a 4. és 5. napirendi pontra vonatkozó zárószavazásokhoz (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)

A szavazás 13.50-től 14.50-ig tart (brüsszeli idő).

A zárószavazás eredményét írásban közlik és az IMCO honlapján közzéteszik.

------

9. A termékbiztonság kérdésének kezelése az egységes piacon

IMCO/9/02081

 2019/2190(INI) 

 

Előadó:

 

Marion Walsmann (PPE)

PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Megegyezéses módosítások megvitatása

10. Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet végrehajtása (az építési termékekről szóló rendelet)

IMCO/9/02516

 2020/2028(INI) 

 

Előadó:

 

Christian Doleschal (PPE)

PR – PE655.860v01-00

Illetékes:

 

IMCO

 

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. október 6., 12.00

11. Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője

IMCO/9/02300

 2020/2020(INI) 

 

Előadó:

 

Morten Løkkegaard (Renew)

PR – PE646.943v01-00
AM – PE653.761v01-00

Illetékes:

 

IMCO

 

 

Vélemény:

 

EMPL

Marc Botenga (GUE/NGL)

PA – PE647.038v01-00
AM – PE653.868v01-00

 

         A módosítások megvitatása

12. A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé

IMCO/9/02302

 2020/2021(INI) 

 

Előadó:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00

Illetékes:

 

IMCO

 

 

Vélemény:

 

ENVI

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE647.120v02-00
AM – PE647.121v01-00

 

         Módosítások és megegyezéses módosítások megvitatása

13. Egyéb kérdések

14. Következő ülés(ek)

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat