6.4.2020
IMCO_PA(2020)648645
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
til Retsudvalget
med henstillinger til Kommissionen om "Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online"
(2020/2019(INL))
Ordfører for udtalelse(*): Dita Charanzová

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 104kWORD 44k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik